شستشوی قدرتمند با تکنولوژی بخار

شرکت دما بخار مشهد دستگاه شوینده صنعتی جدید خود مجهز به تکنولوژی بخارشوی را به بازار معرفی نمود. این محصول عملکردی سازگار با محیط زیست داشته و از شستشویی پاکیزه تر برخوردار می باشد.

دستگاه بخارشوی صنعتی با تکنولوژی جدید بخار فوری, مصرف آب و انرژی کمتر, شستشوی بهداشتی و ایده آل موردنظر شما را تضمین می کند.

بی نیاز از تامین آب به صورت دستی و فارغ از نگرانی درباره کیفیت شستشو, با دستگاه بخارشوی صنعتی مجهز به فناوری بخار فوری

کارواش بخار صنعتی فشار قوی

کارواش بخار صنعتی طرح متوسط تک کاره

کارواش بخار صنعتی طرح متوسط سه نازله تک کاره

کارواش بخار صنعتی طرح متوسط سه کاره

کارواش بخار صنعتی طرح متوسط سه نازله سه کاره

کارواش بخار صنعتی فشار قوی چهار نازله سه کاره

کارواش بخار صنعتی طرح سوپر چهار نازله سه کاره

کارواش بخار صنعتی چهار نازله تک کاره

کارواش بخار صنعتی طرح سوپر چهار نازله تک کاره

کارواش بخار نیمه صنعتی

کارواش بخار نیمه صنعتی

کارواش بخار صنعتی دو نازله

کارواش بخار صنعتی طرح کوچک دو نازله

سایر محصولات کارواش

کارواش بخار برقی

کارواش بخار برقی

پکیج آبگرم کارواش

پکیج آبگرم کارواش

تجهیزات کارواش

تجهیزات جانبی کارواش

پکیج کارواش بخار

پکیج کارواش بخار نصب شده روی وانت سیار

کارواش بخار متحرک روی وانت

پکیج کارواش بخار طرح افقی

پکیج کارواش بخار طرح افقی پرتابل

پکیج کارواش بخار طرح سوپر

پکیج کارواش بخار افقی طرح سوپر

پکیج کارواش بخار طرح عمودی قابل حمل

پکیج کارواش بخار طرح عمودی پرتابل

پکیج کارواش بخار افقی

پکیج کارواش بخار طرح افقی ثابت

پکیج کارواش بخار طرح عمودی

پکیج کارواش بخار طرح عمودی ثابت