چرا باید ماشین را با بخار بشوییم
کاهش هزینه با استفاده از کارواش بخار
عدم استفاده از مواد شیمیایی با شستشو با بخار
از بین بردن لکه ها و چربی ها با بخار
از بین بردن بوی بد خودرو با استفاده از بخار
شیشه هایی بدون خط و خش با بخار
تمیز کردن خودرو با بخار
حفظ محیط زیست با بخار
شستشو با بخار