کارواش های بخار غیر استاندارد

به خریداران محترم کارواش بخار توصیه می شود فقط بعد از تحقیق و بررسی لازم اقدام به خرید دستگاه مولد کارواش بخار نمایند زیرا افراد سود جو در کمین شما می باشند تا جان و مال شما را به خطر بیاندازند.

برای تشخیص یک دستگاه کارواش بخار غیر استاندارد حتما پس از مطالعه مطلب ارائه شده در خصوص شرایط دریافت پروانه استاندارد مولد های بخار به موارد ذیل توجه فرمایید.

۱- تولید کننده دستگاه کارواش بخار استاندارد باید دارای پروانه باشد و پروانه استاندارد مولد بخار حتما باید دارای کد ردیابی ملی باشد تا مشتریان بتوانند به راحتی با مراجعه به سایت سازمان ملی استاندارد ایران از صحیح بودن آن اطمینان حاصل نمایند.

در نمونه ارائه شده پروانه استاندارد، شما در بالای سمت چپ می توانید کد ردیابی آن را بدست آورید.

۲- ارائه مدارک و گواهی های دیگر غیر از پروانه استاندارد از نظر قانون و سازمان ملی استاندارد هیچ ارزشی ندارند.

لازم بذکر است که گواهی های مدیریت کیفیت ایزو و سیستم های کیفیت و همچنین گواهی های ایمنی یا موارد مختلف دیگر از هیچ ارزش فنی اجرایی برخوردار نمی باشند و صرفاً نمایانگر یک مستندسازی اداری می باشند.

سازمان استاندارد به عنوان متولی قانونی استانداردها در ایران نه تنها این گواهی ها را برای تولید محصولات استاندارد مورد تایید قرار نمی دهد بلکه استفاده تبلیغاتی و ارائه شبهه به خریداران را نیز جرم می داند و مطابق قانون با متخلفین برخورد می نماید.