پکیج آبگرم کارواش

پکیج آبگرم کارواش طرح جدید

در این دستگاه موارد ذیل نسبت به طرح قبلی تغییر یافته است:

۱- کوره و کوئل ها از حیث ابعاد و اندازه تغییر نموده اند.

۲- عرض دستگاه به دلیل قرار گیری محل نصب پمپ در بالای کوره کاهش پیدا کرده است.

۳- دستگاه طوری طراحی شده که ایجاد شعله و خروج آبگرم به صورت اتومات می باشد.

۴- امکان خروجی آب سرد نیز با تغییر کلید مخصوص بر روی مدار فرمان وجود دارد.

۵- امکان کنترل دمای خروجی به راحتی وجود دارد.