نوشته‌ها

کارواش بانوان

اداره کارواش توسط بانوان در شهر تبریز

امروزه برای اینکه از توانایی های بانوان و زنان در تمیزی و نظافت بهره بیشتر گرفته شود به استفاده از نیروهای زن بجای مرد در کارواش ها و محل های شستشوی ماشین ها روی آورده شده است

زنان بطور طبیعی خیلی بیشتر از مردان دقت و ظرافت در کار دارند لذا بهره بردن از آنها در امور نظافت کیفیت کار را بالا خواهد برد

اخیراً در شهرهای مختلف از جمله تهران مشهد و تبریز این کار صورت گرفته شده است و تصاویر زیر نمونه فعالیت این بانوان زحمتکش رادر زمینه کارواش نشان می دهد.

nano-01.steamwash

کارواش بانوان

nano-01.steamwash

nano-01.steamwash

nano-01.steamwash

nano-01.steamwash

nano-01.steamwash