نوشته‌ها

تکنولوژی واکس و پالیش نانو برای کارواش

تکنولوژی نانو برای کارواش ، مانند بسیاری از صنایع دیگر در این عرصه ، برای مراقبت و حفاظت از خودرو ها است

در استفاده از مواد واکس نانو در کارواش ما به دنبال دستیابی بهتر به جلا و درخشش بیشتر رنگ و بدنه ماشین می باشیم.

واکس و پالیش نانو کارواش

واکس و پالیش نانو کارواش

تعریف فناوری نانو :

اصطلاح نانو  ابعاد اندازه گیری بسیار کوچک ” در ابعاد ماده در مقیاس اتمی و مولکولی ” می باشد

به عبارت دیگر توسعه مواد با ساختار اساسی از ذرات قابل اندازه گیری تا ( ۱ و ۱۰۰A ) میلیاردم یک متر می باشد
برای درک بهتر از کوچک بودن نانو، هشت صد نانو حدود  یک درصد عرض یک تار موی انسان است !